Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Rólunk

Bölcsődénk Hajdúszovát egyik csendes utcájában biztosítja a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását. Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától vehető fel harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek esetében az ötödik életévének betöltéséig. Intézményünk 2022. május 16-án nyitotta meg kapuit. 14 férőhelyes 2 csoportos mini bölcsődeként üzemelünk, gondozzuk, neveljük a ránk bízott gyermekeket. A gyerekekkel 2 fő kisgyermeknevelő és 3 fő bölcsődei dajka foglalkozik a mindennapokban. Csoportszobáink tágasak, világosak, a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő, színes, változatos, sokféle tevékenységre lehetőséget kínáló játékkészlet biztosítja a szabad játéktevékenységet. A bölcsőde kertje ideális környezetet nyújt a szabad levegőn való mozgásra.
A bölcsődei gondozás-nevelésünk célja a gyermekek szakszerű, magas színvonalú ellátása, a gyermekek testi-lelki harmóniájának, kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése. A gyermekek nálunk szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben nevelkednek, saját képességeik kibontakozása szerint fejlődnek és tapasztalhatják meg az önfeledt, szabad játék örömét.
Kisgyermeknevelőink emelt szintű végzettséggel rendelkeznek, szakmai  tudásukkal és tapasztalataikkal magas szintű gondozó- nevelő munkát végeznek. A családi nevelést segítve, azzal együttműködve törekszünk a világra nyitott, érdeklődő, fogékony , önálló, a társadalmi együttélés alapvető szabályait elfogadó gyermekek nevelésére.

A mini bölcsődében a beiratkozás egész évben folyamatos, mely a szülő írásbeli kérelmére történik. A bölcsődei ellátáshoz szükséges a jogosultsági feltételek igazolása (munkáltatói vagy iskolalátogatási igazolás, családgondozói, védőnői jelzés, védelembe vételi határozat).