Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Polgármester Úr döntése alapján a 2023/2024. nevelési évre történő

 Óvodai beiratkozás időpontja: 2023. április 10-12.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell feltétlenül személyesen megjelenniük az intézményben.

A beíratkozásnál, amennyiben lehetséges, kérem, válasszák az online formát! Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő szeptember 1-én bemutatni!

Jelentkezni lehet:

·       e-mailban: A kitöltött jelentkezési lap elektronikus elküldésével a hszovatovi@gmail.com e-mail címre. A jelentkezési lap megtalálható a honlapon, illetve letölthető innen             

·       személyesen a megadott időpontban, a szabályok betartásával. Ennek rendjéről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodai nevelés alól felmentés kérhető a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalától. A felmentési kérelmet a szülőnek kell benyújtania tárgyév május 25. napjáig. A Hivatal a szülő benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete azt indokolja.

 

Hajdúszovát, 2023. március 22.

 

                                                                                    

 

                                                                                     Nagy Istvánné

                                                                                     intézményvezető

Kapcsolat

Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8.

Intézményvezető: Nagy Istvánné

Telefon:+36 52 559 213

E-mail:
hszovatovi@gmail.com

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 18.00

Intézményi védőnő: Kecskeméti Gyöngyi
                                     Posta-Ganyu Judit

Intézményi orvos: 


Hajdúszovát- Gyermekjóléti Szolgálat:
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1
06 52/559-207