Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
 Bemutatkozás

Hajdúszovát az ország keleti részén fekvő település, lakossága 2019-es adatok alapján 3200 fő.  A településen egy önkormányzati fenntartású óvoda üzemel, 3 telephelyen, 6 csoporttal. Az épületek folyamatos felújítás, korszerűsítés alatt állnak. Az épületek adottságai nem mindig az igényeknek megfelelőek, de igyekszünk ezt kompenzálni a megfelelő tárgyi feltételek megteremtésével. Hátrányos helyzetű település lévén sok segítséget nyerünk pályázat útján (pl.: EFOP). Termeink rendezésével törekszünk a tágas terek kialakítására,  a családias légkör megteremtésére, színes dekorációk segítségével. 

Az intézményünkbe járó gyermekek nagy hányada hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Kiemelt feladatunknak tekintjük a különböző szociális háttérrel érkező gyermekek korai hátrányainak csökkentését, az etnikumhoz tartozó gyermekek differenciált fejlesztését, az esélyegyenlőség megteremtését, a sajátos nevelési igényű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálását, illetve, hogy minden gyermeket felkészítsünk a kudarcmentes iskolakezdésre. 

Óvodánkban a dolgozók a törvényi előírásoknak megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek.
- 10 fő óvodapedagógus, akik közül 1 fő függetlenített vezetőként irányítja az intézményt
- 6 szakképzett dajka,
- 4 fő pedagógiai asszisztens,
- 1 fő óvoda titkár segíti óvodánk zavartalan működését.
Néhány éve négy csoportban az óvodapedagógus pedagógiai asszisztens segítségével dolgozik. Az utóbbi években folyamatos személyi változások történtek. Az üres álláshelyek betöltése nehézséget jelent, mivel helybeli jelentkező nincs, de a kiutazó pedagógusok is idővel állást kapnak lakóhelyükön. Ennek ellenére igyekszünk felülkerekedni az esetlegesen felmerülő nehézségeken.

Nevelőtestületünk nyitott, együttműködő, vidám kollektíva, akik igen összetartó, egymást segítő, minden új dologra, ismeretre nyitott emberekből áll. A megszerzett tudást, az új ismereteket szívesen adjuk át, ezzel is segítjük a közös színvonalas munkát annak érdekében, hogy a gyermekek és szüleik részéről érkező folyamatosan változó igényeknek meg tudjunk felelni.
Együttműködésünkben a kölcsönös tisztelet, az óvodások iránt érzett felelős gondolkodás a meghatározó. A szakmai munkaközösségi foglalkozások és esetmegbeszélések mellett hagyomány a csoportokban történő hospitálás is.
Napi kapcsolatban állunk egymással. Szakmai tudásunkkal, tapasztalatainkkal segítjük egymást, annak ellenére is, hogy három külön telephelyen dolgozunk.

Kapcsolat

Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde
4212 Hajdúszovát, Hősök tere 8.

Intézményvezető: Nagy Istvánné

Telefon:
+36 52 559 213

E-mail: hszovatovi@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 18.00

Intézményi védőnő: Kecskeméti Gyöngyi
                                     Posta-Ganyu Judit

Intézményi orvos: Dr. Rusznyák Szabolcs

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ:
4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15.