Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Az óvodáról

Miért a mi óvodánkat válassza?
  Intézmény neve és címe:
  Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde
  4212 Hajdúszovát Hősök tere 8.
  OM azonosítója: 030983
  Intézmény típusa:
  Önkormányzati fenntartású intézmény

  Hajdúszovát az ország keleti részén, a történelmi Hajdúság területén, Hajdúszoboszlótól 9 km-re, Debrecentől 20 km-re helyezkedik el. Lakosainak száma a legutóbbi adatok szerint 3147 fő. Településünkön, - akárcsak a régió más területén - nagyon kevés a munkalehetőség, ennek következtében egyre több az inaktív lakosok száma (munkanélküliek, szociális ellátásból élők).
  Mint a régió más településén itt is jellemző a magas gyermekszám, ami főleg a hátrányosabb helyzetben lévő családokra igaz. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma igen magas.
  Nem ritka ma már, hogy a lányok /többnyire romák/ az első gyermeküket 13 - 15 évesen szülik. Mire elérik a nagykorúságot sokszor már a második gyermek is megszületett. A családi jogállásra jellemző, hogy a nagymama, vagy idősebb testvér lesz a gyermek gyámja. Ez azt jelenti, hogy egyre emelkedik azoknak a családoknak a száma, ahol több generáció él együtt. A korai gyermekszülés eredménye lehet még az is, hogy a biológiai érettség fennállásáig, ami egyre kitolódik (40 - 45 év) nem ritka a 6 - 8, vagy akár a 10 gyermek születése sem. A védőnő tapasztalatai szerint egyre több azon édesanyák száma, akik 40 év felett is vállalnak gyermeket, ezzel biztosítva megélhetésüket.
  Az utóbbi időben a kényszervándorlások miatt lényegesen megváltozott a lakosság összetétele. A fiatalok a munkahelyek hiánya miatt elköltöznek a faluból, ugyanakkor lényegesen megnőtt a városi elszegényedett családok kiköltözése, mely jelenség által halmozódnak a helyi szociális problémák.
  A községben egy óvoda van 6 csoporttal, de sajnos 3 külön feladatellátási helyen működik. Ez nagyon megnehezíti az óvodapedagógusok, dolgozók egymás munkáját segítő kooperációját, az információk megfelelő áramlását. Az intézményünkbe járó gyermekek száma a nevelési évközben is folyamatosan változik a beköltözések és elköltözések, illetve az előjegyzett gyermekek érkezése miatt.
  A Központi épület (2014-ben ünnepeltük fennállásának 120 éves évfordulóját) három csoport elhelyezésére alkalmas. A csoportszobák megfelelően tágasak, viszont udvara kicsi. Az épület komfortosítási törekvések ellenére elavult, az épület a kor követelményeinek nem felel meg. A helyiségek száma korlátozott, elrendezése előnytelen. A gyermeke számára nehezen megközelíthetőek a kiszolgáló helyiségek, az egyetlen mosdó a csoportszobáktól igen távol van. Próbáljuk úgy alakítani a gyermekek elhelyezését, hogy ebben az épületben legyenek a nagycsoportosok, illetve azok a gyermekek, akik iskolakezdés előtt állnak és külön fejlesztésre szorulnak.
  Ez azért fontos, mert a munkánkat segítő szakemberek (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus) könnyebben tudnak a beiskolázás előtt álló gyermekekkel foglalkozni.
  A csoportszobák felszereltsége megfelelő. Az IPR által biztosított forrásokból új gyermekbútort és ágyakat, számos fejlesztő játékot tudtunk vásárolni. Az öreg óvodánk modern belsőt kaphatott. Itt az egyik csoportszobánkban 2013. óta interaktív tábla is van, amit pályázaton sikerült megnyernünk. Óvodásaink az iskolába érkezve így már önállóan tudják használni a programokat.

  A Csokonai utcai telephelyünk épülete eredetileg orvosi rendelő és szolgálati lakás céljára épült. Az épület funkcionálisan nem alkalmas az óvodai feladatellátásra. A csoportszobái és kiszolgáló helyiségei nagyon kicsik. Az udvara viszont hatalmas, amit - szintén pályázati forrásból - szép, korszerű udvari játékokkal felszerelve – olyanná varázsoltak, mint egy hatalmas játszótér. A fedett térkövezett teraszon esős időben is megoldott a levegőzés. Itt két csoport működik.

  A Széchenyi utcai egységben egy csoport van elhelyezve. Hatalmas csoportszobája van és udvara is egy csoport számára megfelelő méretűnek mondható. Ebben az épületben van a tornaszoba is, amit az IPR által nyújtott támogatásból sikerült megfelelő fejlesztő tornaszerekkel, eszközökkel felszerelnünk.

  A gyermekek különböző szociális háttérrel rendelkező családokból érkeznek. Az objektív helyzetnek megfelelően óvodánk egyik kiemelt feladata a korai felzárkóztatás, a hátrányok csökkentése, a gyermekek differenciált fejlesztése, a sajátos nevelési igényű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek beintegrálása az óvodai nevelésbe, esélyegyenlőség megteremtése, felkészítésük a kudarcmentes iskolakezdésre.
  A község lakossága, a szülők, elismerik és jónak ítélik nevelőmunkánkat. A felmérések azt igazolták, hogy reálisan látják az óvoda feladatait, tudják, hogy a gyermekek nevelése csak együttes munka eredményeként valósulhat meg.
   
  Gyerekek

  Legnépszerűbb foglalkozások ovinkban

  Gyógytorna

  Gyógytorna

  Mozgásfejlesztésre van szükségük? Óvodánkban szakképzett gyógytornász foglalkozik a különleges igényekkel, személyre szabottan fejleszti a gyermekeket.
  Ovifoci

  Ovifoci

  Gyermeke szereti a focit? Náluk külön foglalkozás keretében, hetente több órában szakedző vezetésével gyakorolhat, fejlesztheti ladbaérzékét.
  Nyelvoktatás

  Nyelvoktatás

  Fogékony a kicsi az angolra? Mi már a kezdetektől játékos formában „oktatjuk” az angol nyelvet csoportjainkban, hiszen ebben az időszakban a legfogékonyabb az agyuk.

  Bemutatkozik az Ovi csapata

  Hol fogunk találkozni?

  Jól felszerelt, és biztonságos környezetben neveljük a gyermekeket

  Hajdúszováti Óvoda és Mini Bölcsőde

  © 2018 - Minden jog fenntartva